"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ” – МОНТАНА

 

1. ЦЕЛИ:

Да стимулира интереса на българските художници към Радичковите произведения и Северозапада като цяло.
Да насърчи творческите изяви и контакти на творци от различни поколения.

2.ОРГАНИЗАТОРИ:

Община Монтана
Съюз на българските художници /СБХ/
Регионален исторически музей /РИМ/ – Монтана
Представителство на СБХ – Монтана
Дружество на художниците „Тенец”- Монтана

Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана.

3. РЕГЛАМЕНТ: Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

3.1. Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.

3.2. Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.

3.3.Максимален размер на творбите 100 /сто/ см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид.

3.4. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране в зала „Кутловица”- Монтана, от 10 до 20 септември в годината на провеждане на изложбата, като задължително се попълва приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие.

Авторите от страната да изпращат творбите си на адрес:

3400 Монтана

бул.“Трети март“ №64 

зала „Кутловица“

За контакт: Дончо Планински – тел.: 0886064441

3.5. Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана.

3.6. Изложбата се открива първия понеделник на м. октомври в художествена галерия „Кирил Петров” и зала „Кутловица” – град Монтана.
4. НАГРАДИ:

4.1. Награда на СБХ – 1000 лв.

4.2. Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 1000 лв.

4.3. Четири равностойни награди във всеки раздел – по 800 лв.

4.4. Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение „Приятели на Радичков” – 500 лв.

5. НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ остават собственост на ХГ ”Кирил Петров”.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

6.1. Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат.

6.2. Транспортните разходи са за сметка на авторите. Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на РИМ – Монтана.

6.3.Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.

 ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Изложбата ще бъде открита 10.2018 г.