"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

Галина Динкова Динева

Завършила е Националната художествена академия - София. Преподавателка по изобразително изкуство. Член на СБХ.