"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

Дончо Ненчов Планински

Роден е през 1946 г. в Монтана. Член е на СБХ. Най-сериозните му творчески изяви се в сферата на приложните изкуства, пространственото оформление и керамиката. Работил е като реставратор на стенописи към Националния институт по паметниците на културата

sample image

Бил е преподавател по изобразително изкуство и директор на Куклен театър - Монтана. Той е сред основателите на дружеството на художниците "Тенец", както и на Пленера по рисувана керамика в Монтана и Пленера по дървопластика в Бързия.

Завършил е Художествена гимназия - София и НХА "Николай Павлович", специалност "Стенопис".

Дончо Планински се включва във всички изложби на дружеството на художниците "Тенец".

Участвал е в реализирането на проекти за декоративно-монументална украса на хотел "Петербург" - Пловдив, хотел "Добруджа" - курортен комплекс "Албена", хотел "Етър" - Велико Търново, голяма зала на НДК- София, и мн. др.

Творби