"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

Пленери по рисувана керамика