"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

Славена Петкова Златева

Родена е на 12.09.1969 г.

sample image

Преподава изобразително изкуство в Казанлък. Работила е в медиите и като консултант и треньор - обучител в социални проекти с художествени материали и техники, предимно с малък формат - живопис, рисувана керамика, мозайка, стъклопис. Увлича се по фотография.

2001 г.- Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", Департамент за повишаване квалификацията на учителите "Д-р Петър Берон" - Варна, специализация "Компютърна графика в профил изобразително изкуство в IX - XII клас".

2003 г.- завършва магистратура в СУ "Климент Охридски", ФНПП, специалност "Педагогика на изобразителното изкуство".

Проекти:

    1995 г. - Залцбург, Австрия - семинар "Мениджмънт в изкуството и културата", ISSM - Международна лятна академия.

    2003 г.- Стара Загора:артистична акция "Весели се! Бъди различен! Запечатай мига!", която се осъществи от група "ФИН" - педагози художници и възпитаници на паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство, ученици и учители от СОУ "Железник", членове на клуб "Перспективи"

    2004 г.- Боровец, Българо - холандски проект ABC.