Дончо Планински

Роден е през 1946 г. в Монтана. Член е на СБХ. Най-сериозните му творчески изяви се в сферата на приложните изкуства, пространственото оформление и керамиката. Работил е като реставратор на стенописи към Националния институт по паметниците на културата

 

Бил е преподавател по изобразително изкуство и директор на Куклен театър – Монтана. Той е сред основателите на дружеството на художниците „Тенец“, както и на Пленера по рисувана керамика в Монтана и Пленера по дървопластика в Бързия.

Завършил е Художествена гимназия – София и НХА „Николай Павлович“, специалност „Стенопис“.

Дончо Планински се включва във всички изложби на дружеството на художниците „Тенец“.

Участвал е в реализирането на проекти за декоративно-монументална украса на хотел „Петербург“ – Пловдив, хотел „Добруджа“ – курортен комплекс „Албена“, хотел „Етър“ – Велико Търново, голяма зала на НДК- София, и мн. др.

 

Творби: