Стефан Кирков

Роден е на 17 юли 1943 г. в с. Бели Брод, обл. Монтана.

Завършва I-ви випуск на ТМТ „Юрий Гагарин“, а след това Учителски институт в гр. Сливен.

От 1997 г. участва във всички общи изложби на Дружество на художниците „Тенец“. Има 7 самостоятелни изложби. Работи в областта на пейзажната живопис.

Творби: